درباره ما

شرکت گروه سرمایه گذاران کیش در سال 1378 با هدف دستیابی به جایگاه ممتاز و برتر در فعالیت های اقتصادی منطقه با نگاه ویژه به توسعه اقتصادی جزیره زیبای کیش و مناطق همجوار با اتکا به توانایی ها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل مدیریتی و مالی سهامداران در جهت تولید ثروت، افزایش سودآوری بهمراه رشد مستمر و ارزش آفرینی برای تمامی سهامداران و ذینفعان تشکیل شده است.