بندر آفتاب

طرح جامع بندر آفتاب بندر آفتاب دارای ویژگی های زیر می باشد: بندر آفتاب اولین بندر ایران است که با سرمایه گذاری بخش کاملا خصوصی ساخته شده و با اعمال…