مشخصات بندر آفتاب

اولین بندر خصوصی در ایران و کوتاهترین مسیر دریایی به جزیره کیش

فاصله دریایی بندر آفتاب با بنادر حوزه خلیج فارس
بندر آفتاب – جزیره کیش9 مایل
بندر آفتاب – بندر چارک17.4 مایل
بندر آفتاب – بندر لنگه48.2 مایل
بندر آفتاب – بندر عباس152.7 مایل

فاصله زمینی بندر آفتاب با استان های همجوار
بندر آفتاب – بندر عباس305 کیلومتر
بندر آفتاب – بندر لنگه120 کیلومتر
بندر آفتاب – فارس552 کیلومتر
بندر آفتاب – بوشهر515 کیلومتر

نظرات بسته شده است.